Analiza obračunov

Omogoča pregled obračunskih podatkov z vrtilno tabelo. Odpre se nastavitveno okno za omejitev podatkov :

Šifra pogodbe – na seznamu pogodb s pomočjo izbire  /  izberemo vrste pogodb za prenos v vrtilno tabelo. Seznam zajema tiste vrste pogodb, ki vsebujejo vsaj en obračun.

Leto obračuna od - do – glede na leta obračunov.

Številka obračuna od - do – glede na številke obračunov.

Stroškovno mesto od - do – stroškovna mesta izplačil v obračunih.

Stranka (prejemnik) od - do – prejemnike.

Datum obračuna od - do – datumi obračunov.

Datum izplačila od - do – datumi izplačil.

Prikaži v DE – izbira valute za prikaz starejših obračunov v Sit

 

Po potrditvi nastavitvenih podatkov se odpre vrtilna tabela, ki omogoča raznovrstne preglede nad obračunanimi podatki. Na voljo je več dimenzij in podatkov.

Natisni