Uvoz računov iz tekstovne datoteke

Uvoz iz tekstovne datotek uporabljamo za uvoz datotek, ki so bile uvožene iz PRAC.

 

·      Uvozi iz mape: Izberemo mapo v kateri se nahaja datoteka z računi (PracRacuni.txt).

·      Način uvoza:

·      Dodajanje in popravljanje: Obstoječe račune popravi, nove doda.

·      Samo dodajanje zapisov: Doda samo nove račune.

·      Prekrijemo obstoječe stanje: Briše obstoječe račune in doda nove.

Natisni