Izstavitev izvršb

Ob kliku na gumb Izstavitev se nam odpre nastavitveno okno, kjer vnesemo podatke za izstavitev izvršb oz. pripravo XML datoteke.

·      Leto – ponudi se poslovno leto iz preglednice izvršb.

·      Datum izvršbe od .. do  – izberemo datum, za katere želimo izstaviti izvršbe.

·      Stranka od .. do – izberemo stranke za katere želimo izstaviti izvršbe.

·      Prenos fizičnih oseb iz OST - Če obkljukamo polje Prenos fizičnih oseb iz OST, bo program nekatere podatke (npr. EMŠO) bral iz OST iz baze otrok (učencev, dijakov, oskrbovancev…) glede na nastavitve plačnika. Polje je aktivno samo, če obstaja povezava med DK in Obračunom storitev (OST). Povezava je ustrezna, če se v obeh programih uporablja enak šifrant strank in če je v OST – Nastavitve programa – zavihek Povezave – polje Številka uporabnika DK podatek izpolnjen in enak uporabniku DK, v katerem delamo izvršbe.

·      Prenos več dolžnikov - Če obkljukamo tudi polje Prenos več dolžnikov, potem bo program v primeru, da je plačnik oče ali mati in imamo izpolnjene podatke obeh staršev, dodal kot dolžnika tudi drugega starša. Polje je aktivno samo, če smo obkljukali polje Prenos fizičnih oseb iz OST.

·      Paketna obdelava – Paketno vlaganje je smiselno, če boste večkrat vložili hkrati več predlogov za izvršbo. Če obkljukamo to polje, bo program namesto več datotek COVL za vsak posamezen predlog pripravil eno datoteko, ki bo vsebovala več predlogov. OPOZORILO: Paketni predlog se odda s klicem spletnih servisov, česar pa DK v verziji 6.21 še ne omogoča, kar bomo v kratkem dopolnili. Pri tem načinu vlaganja morate pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo in dovoljenje Ministrstva za pravosodje (obrazec za izdajo dovoljenja za paketno vlaganje predlogov za izvršbo si lahko prenesete s spletne strani: http://www.arhiv.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/ostalo/CoVL_zaprosilo_za_izdajo_dovoljenja_paketno_vlaganje.pdf). Za avtentikacijo se uporabljajo elektronska potrdila, ki jih uporabnik pridobi pri enem izmed štirih certificiranih slovenskih izdajateljih digitalnih potrdil (HALCOM, NLB-CA, PoštarCA, SIGEN-CA). Za potrebe testiranja se uporabljajo testni certifikati, ki jih izdaja Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču. Zanje lahko zaprosite na naslovu covl@sodisce.si.

·      Področje – vpišemo oz. izberemo področje, kjer se nam bojo tvorile XML datoteke.

S klikom na potrdi se nam bojo izvršbe pripravile.

Nastavitve izstavitve izvršb se nam bodo izpisale na ekranu, XML datoteka pa se shrani na dogodke posamezne stranke.

 

Glede na omejitve, ki jih vnesemo v zgornje nastavitveno okence se nam pripravijo XML datoteke s končnico COVL. Za vsako stranko se nam pripravi datoteka za posamičen uvoz na portal Sodišča. V samem nazivu datoteke je shranjena:

šifra stranke za katero je datoteka pripravljena,

datum priprave izvršbe,

zaporedna številka izvršbe in

datum izstavitve izvršbe (v stolpcu datum spremembe).

 

V sami datoteki imamo tri tipe dolžnikov:

-   pravne osebe: to so tiste stranke, ki imajo v polju Oznaka statusa = Pravna oseba

-   fizične osebe : to so tiste stranke, ki imajo v polju Oznaka statusa = Fizična oseba in imajo polje Matična številka prazno ali izpolnjeno s 13 znaki (EMŠO)

-   s.p. : to so tiste stranke, ki imajo v polju Oznaka statusa = Pravna oseba in imajo v polju Matična številka zapis krajši od 13 znakov.

Izstavljene izvršbe se zaklenejo in obarvajo rdeče barve.

 

Ko imamo pripravljene COVL datoteke jih lahko uvozimo na portal Sodišča. Postavimo se na spletno stran Sodišča, se prijavimo z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. Odpre se nam obrazec za vnos podatkov za izvršbo. Z desnim klikom na gumbek uvoz podatkov, poiščemo datoteko s končnico COVL in podatke uvozimo. Uvoz ponovimo za vsako stranko.

 

Za vsako oddano datoteko - izvršbo pridobimo sklicno številko (na plačilnem nalogu jo vpišemo v polje Referenca – v desnem spodnjem delu) , ki jo navedemo pri plačilu taks.

Sama izvršba bo s strani sodišča obravnavana šele takrat, ko sodišče prejeme plačilo z ustrezno sklicno številko.

 

Natisni