Rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu ZDDV

 

Leto: vpišemo ustrezno leto, za katero želimo izpisati poročilo

Mesec: izberemo ustrezen mesec, za katerega bomo izpisali poročilo

Rekapitulacijsko poročilo: označimo, če želimo izpisati Rekapitulacijsko poročilo

Poročilo o dobavah: označimo, če želimo izpisati Poročilo o dobavah po 76.a členu ZDDV

Odgovorna oseba (13): Vpišemo naziv odgovorne osebe za oddajo poročila

Kontaktna oseba (14): Vpišemo naziv kontaktne osebe za oddajo poročila

Telefonska številka (15): Vpišemo telefonsko številko kontaktne osebe

Vrsta davčnega zavezanca: Izbiramo lahko med pravno osebo in samostojnim podjetnikom

Pripravi datoteko XML: Kliknemo, če želimo pripraviti datoteko XML, ki jo bomo kasneje lahko oddali v eDavke.

Pošlji v eDavke: Kliknemo, če želimo direktno oddati v eDavke (imeti moramo ustrezno digitalno potrdilo).

 

 

Pomembno:

Program na podlagi davčne številke sešteje promet po strankah in ga vključi v poročilo. Svetujemo vam, da pri vnosu strank v šifrant strank dosledno vnašate davčne številke oz. identifikacijske številke.

 

 

 

 

 

Natisni