Tiskanje predlogov kompenzacij

Predloge kompenzacij lahko natisnemo. Kompenzacije so narejene s QRD-jem, kar pomeni, da uporabnik lahko spreminja njihov izgled in kompenzacijo oblikuje sebi na kožo. S klikom na Gumb Tiskalnika se nam odpre spodnje okno:

 

·      Leto – izberemo leto za katero želimo tiskati predloge kompenzacije. Program predlaga leto iz nastavitev.

·      Datum kompenzacije od..do – vpišemo datume, za katere bomo tiskali predloge kompenzacij.

·      Valuta kompenzacije – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompenzacijo.

·      Številka kompenzacije od..do – vpišemo številke kompenzacij katere želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompenzacije.

·      Kupec od..do – izberemo kupca za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s kupcem.

·      Dobavitelj od..do – izberemo dobavitelja za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali z dobaviteljem.

·      Kupec, dobavitelj ločen izpis – v primeru, da polje potrdimo, bomo pripravili dva ločena izpisa za kompenzacijo – enega s podatki kupca in drugega s podatki dobavitelja.

·      Stik – izberemo tip stika, podatki katerega se bodo izpisovali na obrazcu: faks, telefon, naziv stika.

·      Oblika izpisa – tiskamo lahko predloge kompenzacije (izberemo obrazec) ali pa seznam pripravljenih kompenzacij za določenega partnerja ali dan (seznam).

·      Izpišem – pri tiskanju se lahko tudi odločimo ali bomo tiskali nepotrjene predloge (kompenzacije v polju Potrjeno nimajo kljukice), potrjene (kompenzacije v polju Potrjeno imajo kljukico), knjižene (v polju Knjiženo imajo datum knjiženja – prenosa v glavno knjigo).

Natisni