Gumb Prevrednoti

Pod preglednico je gumb . Z njim je mogoče izbrano osnovo obračuna za izbrani nabor zaposlenih izpolniti z vrednostjo, ki se vnese v nastavitvenem oknu prevrednotenja :

 

 

Šifra osnove – vnesemo ali izberemo iz šifranta osnov obračuna zaposlenih

Zaposleni od – do – nabor zaposlenih za spremembo od – do šifre zaposlenega

Stroškovno mesto od – do - – nabor zaposlenih za spremembo glede na SM stalne razporeditve

Nova vrednost osnove – vrednost, ki naj jo izbrana osnova dobi pri vseh zaposlenih iz nabora

 

Ta možnost je uporabna v primerih, ko mora biti izbrana osnova obračuna obstajati pri vseh ali določeni skupini  zaposlenih, na ta način jo enostavno dodamo.

Natisni