Verzija 2018.13.001 z dne 12.10.2018

 • Naročila kupcev
  • Spremenjen način delovanja preglednice vrstic v primeru velikega števila vrstic. Preglednica vrstic ostane na mestu ko se klika po različnih vrsticah v vidnem obsegu.
  • Izvoz enostavnega naročila e-slog spremenjen:
   • dodani podatki o naročniku, prejemniku pošiljke in dobavitelju
   • dodani so podatki o EAN kodi stranke
   • izvaža se dobaviteljeva šifra, če obstaja
   • privzeta merska enota je PCE
  • Uvoz enostavnega naročila e-slog po novem prepozna tudi črtne in kupčeve šifre po standardnem sistemu uvoza s čarovnikom.

 

 • Odpremni nalogi
  • Na preglednici prepisa vrstic v odpremo dodana možnost prikaza in filtriranja po stolpcu "Naslov dostave".
  • Izvoz dobavnice e-slog spremenjen:
   • pravilno zabeležena kupec (plačnik) in naročnik (stranka).
   • podatek Ulica1 da se reže na 35 mest kot je po shemi. Polnijo se podatka "Ulica" in "Hišna številka" skupaj in reže na 35 mest.

Natisni