verzija 2017.03.000

Šifranti

  • Skupine > uredi zapis > sprememba naziva: urejeno zapisovanje zgodovine otrok v polja Plačnik pošta, plačnik država v primeru, da je na otroku določen Plačnik=Drugi.

 

Obračuni

  • desni klik na zapisu v preglednici > ukaz Posodobi podatke knjiženja: sprožanje obdelave ne povzroči, da je potrebno ponoviti zaključek obračuna
  • gumb Tisk/osnutki > ploje Način izpisa = SDD: urejeno izpisovanje združenih računov, ki so plačani preko SDD
  • shranjevanje v eR raznih dokumentov iz obračuna (računi, izpis za doplačnika, poračuni, doplačila oskrbnine...): urejeno zapisovanje lastnosti dokumenta tako, da se kot
    • Datum dokumenta zapiše Datum obračuna, do sedaj datum nastanka dokumenta
    • Leto se zapiše Leto obračuna, do sedaj leto nastanka dokumenta

 

 

 

Natisni