Zavihek Splošno

Na tem zavihku nastavimo Šifro domače denarne enote, izberemo Tečajno listo iz katere bo program pobiral tečaje in določimo Vrsto tečaja. V okence Opombe lahko vnesemo poljuben tekst.

·      Šifra domače denarne enote: vpišemo šifro domače denarne enote. Na podlagi te šifre program prepozna kdaj vnašamo račun domačega dobavitelja in kdaj tujca (pripravi pravilno podatke za davčno knjigo).

·      Šifra tečajne liste: vpišemo šifro tečajne liste ali jo poiščemo v šifrantu. Lahko si odpremo neomejeno število tečajnih list. Pri vnosu deviznih računov, ko izberemo denarno enoto v kateri je račun izdan, program poišče tečaj izbrane denarne enote v tečajni listi, vpisani v to polje.

·      Vrsta tečaja: v spustnem seznamu izberemo vrsto tečaja: Nakupni, Srednji ali Prodajni.

·      Proračunske postavke: pri vrednosti Da je v glavnem meniju aktiven podmeni Proračun.

·      Nastavi odredbodajalce: če obkljukamo to možnost se nam bodo pri izpisu evidence proračunskih postavk izpolnila nastavitvena polja odredbodajalci s šifro trenutno prijavljenega referenta oz. operaterja.

·      Dovoli prekoračitev plana: Če je možnost izbrana, je lahko obremenitev proračunske postavke večja od razpoložljivih sredstev.

·      Izračun datuma zapadlosti Od datuma: izberemo ali naj nam izračuna datum zapadlosti od datuma računa, datuma prejema ali datuma opravljanja

·      Izračun datuma zapadlosti Povečamo za: izberemo ali povečamo dneve za datum zapadlosti iz neto dnevi kupci oz. neto dnevi dobavitelji (v šifrantu strank – trgovski podatki)

·      Izračun neto rok plačila od: izberemo ali povečamo dneve za neto rok plačila od datuma računa ali datum opravljanja.

Natisni