Dodajanje novih opisov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli - opis, kamor vpišemo podatke o novem opisu artikla.        

Jezikovno področje - vpišemo šifro jezikovnega področja oziroma jo poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Šifra opisa – vpišemo oznako opisa artikla oziroma jo s klikom na gumb  izberemo vrsto opisa (komercialni opis, opomba, tehnološki opis).

Opis – vpišemo tekst za izbrano vrsto opisa. Vnos podatka je obvezen.

Natisni