Zavihek Povezave

Na zavihku Povezave (Alt+V) določimo povezave s šifranti.

·      Številka šifranta za stranke – vpišemo ali izberemo številko šifranta za stranke.

·      Šifra šifranta za SM in SN – vpišemo ali izberemo številko šifranta za stroškovna mesta in stroškovne nosilce.

·      Številka šifranta za konte – vpišemo ali izberemo številko šifranta za konte.

·      Letnica za osnovna sredstva -  Podatek je obvezen. Vpišemo letnico obračuna amortizacije osnovnih sredstev.

·      Datum poslovnega obdobja od..do – vpišemo datum poslovnega obdobja.

·      Amortizacija analitik po dnevih –  odkljukamo, ko želimo računati amortizacijo po dnevih glede na spremembe nahajališča, stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta , delovnega naloga, v obdobju za katero računamo amortizacijo.

·      Osnovna sredstva za zasebnike – odkljukamo, ko želimo voditi evidence osnovnih sredstev za zasebnike. Pomembno je le za izpis naslova v listah  za zasebnike.

·      Več kosov OS na eni šifri -  odkljukamo, ko želimo na eno šifro osnovnega sredstva vnašati več kosov.

·      Obračun po mesecih – odkljukamo, ko želimo obračunavati amortizacijo po mesecih. Tako obračunana amortizacija se pripiše v prometno tabelo za vsak mesec posebej.

Natisni