Verzija 2020.07.001 z dne 22.5.2020

Dnevne obdelave – plačevanje

V primeru plačila s sklicem iz opomina je urejen vrstni red zapiranja terjatev po datumu zapadlosti, ne glede na št. konta. Slednje ne velja, če v pripravi plačil obstaja nastavitev zaporedja kontov.

Letne obdelave – zapiranje razredov

Odpravljena je napaka, ki ni dopustila knjiženja v primeru, ko je v nastavitvah določeno neposredno knjiženje v glavno knjigo.

Natisni