Priprava odjav/prijav na nivoju enote

Okno Priprava obračuna vsebuje preglednico z vsemi enotami šole, vrtca oziroma doma.

V spodnjem delu okna sta dve polji: . S klikom na prvi gumb izberemo vse enote, z drugim pa prekličemo izbiro. Ta dva gumba delujeta na principu vse ali nič (z njima bi potrdili oziroma opustili vse enote in s tem vse otroke šole, vrtca oziroma doma).

Če pa ne želimo pripraviti naročila obrokov za celo šolo, vrtec oziroma dom, označimo samo tiste enote, za katere bomo vodili evidenco o prijavah in odjavah, razvažali oz. naročali obroke. Enoto izbiramo tako, da označimo enoto in nanjo dvakrat kliknemo oziroma pritisnemo tipko Enter. S tem smo spremenili oznako enote: iz potrjene v nepotrjeno in obratno.

Če smo izbiro na s tem končali, potem kliknemo na gumb Potrdi, sicer kliknemo na gumb Skupine in nadaljujemo z izbiranjem. Če priprave ne želimo sprožiti, kliknemo na gumb Zapri.

Natisni