verzija 2017.14.000 z dne 28.11.2017

  • Opomba iz potrjevanja
    • Ureditev opombe tako, da se najprej zapiše komentar in nato pošiljatelj

Natisni