Podatki za REK obrazce

Gumb  odpre okno s podatki obrazca. Na treh zavihkih : Podatki o izplačanem dohodku, Osnove za izračun davčnega odtegljaja in Davčni odtegljaj in prispevki so prikazani vsi podatki, ki se bodo izpisali na REK obrazcu. Vse prikazane podatke je mogoče pred tiskanjem po potrebi spremeniti.

Natisni