Tiskanje statusa DN

Podatke o Statusih DN natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

·      Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre statusov za katere bi se izpisali podatki.

·      Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni statusi: po šifri ali po nazivu.

·      Prikaži opombe – če je polje označeno (ü) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe statusov.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

·      Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Natisni