Javni sektor - dodajanje vrste obračuna za Izredni plačan dopust - B030

Nekatere kolektivne pogodbe imajo v svojih določilih tudi možnost izrabe izrednega plačanega dopusta zaradi naravne nesreče.

Taka je npr. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanje RS, v kateri je v 50. členu KPVIZ  določeno, da so lahko zaposleni odsotni z dela do pet delovnih dni zaradi elementarne (naravne) nesreče (kot naravna nesreča je po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi nesrečami opredeljen tudi množičen pojav nalezljive človeške bolezni) in so v tem primeru upravičeni do nadomestila plače v višini 100 % osnove. Osnova je plača zaposlenega, ki bi jo prejel za redni delovni čas v tekočem mesecu.

JS_nadomestilo-izredni plačan dopust

Natisni