Zagon programa

Ob zagonu poljubnega programa SAOP, ki deluje v okolju Windows, se najprej odpre glavno programsko okno, ki ga vidimo na spodnji sliki. Razdeljeno je na dva dela: v levem so meniji, v desnem pa podmeniji, ki pripadajo posameznim menijem.

 

 

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po raznih sklopih programa. V imenu vsakega menija je podčrtana ena črka. Če pritisnemo in pridržimo tipko Alt ter hkrati pritisnemo tipko s podčrtano črko, se v desnem delu okna prikažejo ukazi, ki sodijo v izbrani meni. Ime trenutno aktivnega menija je izpisano v modri barvi. Tudi med ukazi v meniju je eden vedno modre barve. Med ukazi se pomikamo s smernima tipkama ò inñ. Ko označimo primernega, ga poženemo s pritiskom na tipko Enter. Seveda pa vse našteto še hitreje naredimo z miško.

 

Glavno programsko okno nam omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih:

Dohodnina – odpremo preglednico davčnih zavezancev.

Brisanje podatkov – program je namenjen brisanju podatkov zavezancev in njihovih prejemkov.

Nastavitve – z nastavitvami prilagodimo uporabo programa lastnim potrebam. Tu so shranjeni podatki o uporabniku programa ter mapah, kamor se odlagajo podatki za prenose in mapah, iz katerih se podatki prevzemajo pri prenosih.

Uporabnik in računalnik – prilagodimo nastavitve, povezane z uporabnikom in računalnikom. Tu izberemo ime uporabnika (ukaz Izbira uporabnika), operaterja in geslo (ukaz Operaterji in gesla), arhiviramo podatke na disketo ali trdi disk (ukaz Arhiviranje podatkov) ter vpišemo nazive in licence (ukaz Nazivi in Licence).

Zapri – s tem ukazom zapustimo program.

Natisni