Verzija 2018.05.001 z dne 06.04.2018

Obračuni - na Zaključku obračuna je dodan šifrant za izbiro šifre začetka in končnice računa. V kolikor se tukaj določi šifro, se le ta izpiše na obračunu. Če na Obračunu nič ne vpišemo, se jemlje začetek in končnica iz Nastavitev programa.

Natisni