Planska cena

Za vodenje zalog po planski ceni je potrebno izpolniti predpogoj, da označimo tip skladišča, ki ga želimo voditi po planski ceni. To nastavimo v nastavitvah MSP v tipih skladišč.

 

Drug pogoj za plansko ceno je vpis planske cene v artikel.

To naredimo v polju planska cena do katerega pridemo preko naslednjih ukazov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popravi zapis

 

 

Dodaj zapis

 

V polje tip skladišča vpišemo tip skladišča, kjer vodimo zalogo po planski ceni in v polje Planska cena vpišemo podatek o planski ceni.

 

Okna še potrdimo.

 

Prevzem materiala na skladišče se vrši preko prejema. Če nimamo vpisanih planskih cen bo program smatral, da je planska cena materiala 0  !!!!

 

Pri vpisani planski ceni program pusti vpisati količino in nabavno ceno, cena, po kateri se vodi zaloga pa se pojavi takoj po vpisu artikla in je ni možno na tem mestu spreminjati.

 

 

V primeru knjiženja preko pred prejema program sicer pusti vpisati nabavno ceno, ki je drugačna od planske.

 

 

Na tiskanju pred prejema tudi vidimo dejansko nabavno ceno.

 

Na prejemnem listu pa je vidno, da se knjiži na zalogo po planski ceni.

Prednost tega načina vnosa je v tem, da lahko avtomatsko pri prejemu tvorimo cenik, ki nam lahko služi, kot nabavni cenik imamo pa lahko tudi analize nabave preko olap analiz in izpisih.

 

 

 

 

 

Tudi v primeru prejema blaga preko naročil, se nam bo ne glede na vpisano ceno na naročilu, tvoril prejem po planski ceni.

 

Čeprav je bila vpisana nabavna cena 212 sit, je program knjižil zalogo po planski ceni.

 

V primeru , da nismo imeli na artiklu planske cene bo program knjižil po ceni 0.

Glej spodnji izpis kartic artikla. V prvi vrsti je artikel brez vpisane planske cene, v drugem delu, pa je artikel, ki je imel vpisano plansko ceno.

 

 

Spreminjanje planskih cen

 

Spreminjanje planskih cen se vrši preko že prej omenjene funkcije, ki je opisana v začetku dokumena.

 

Tu vpišemo planske cene, ki pa odo ažurirane šele z nivelacijo zalog, to pa naredimo na sledeči način:

 

 

 

Po potrditvi program  izpiše še obvestilo o opravljeni nivelaciji.

 

Lahko si pogledamo tudi stanje zalog, kjer je artikel vrednoten po novi ceni.

Natisni