Vnos vzorca I-RAČ

Nov vzorec za izdani račun pripravimo v meniju Vzorci – I-RAČ, ki ga odpremo s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert). Najprej izberemo šifro in naziv vzorca, nato pa označimo stolpce, ki jih bomo morali izpolnjevati pri knjiženju prejetih računov na izbrani vzorec. S klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) se nam odpre spodnje okno:

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Šifra vzorca – vpišemo poljubno šifro vzorca, ki ga nameravamo izdelati.

·      Naziv – zapišemo ime vzorca. Ime izberemo tako, da pozneje zlahka prepoznamo pomen vzorca.

·      Vrsta računa – izbiramo med vrstami računa:

Splošni

1 – Dobropisi

2 – Promet po 5.,6.,9. členu ZDDV (15)

3 – Prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV (35)

4 – Po fakturirani realizaciji.

Vrsta računa dodatno opredeljuje posamezen vzorec

·      Vrednost z DDV stolpec 7 – v ta stolpec se vpiše vrednost obdavčenega prometa blaga in storitev z vračunanim DDV, ta znesek se nato razčlenjuje v stolpcih 11 do 18.

·      Oproščen promet brez prav. do odbitka – stolpec 8 – v ta stolpec se vpiše vrednost oproščenega prometa za katerega ni pravice do dobitka vstopnega DDV.

·      Izvoz blaga stolpec 9 – se vpiše vrednost izvoza blaga iz listine s  katero se dokazuje izvozna dobava oz. izvoz.

·      Drug promet s pravico do odbitka stolpec 10 – vpisuje se celotna vrednost prometa s pravico do odbitka vstopnega DDV, razen izvoza blaga.

 

Davčnim zavezancem:

·      Osnova – nižja stopnja – stolpec 11 – se vpiše znesek davčne osnove, od katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji 8,5%.

·      Znesek  DDV – nižja stopnja – stolpec 12 – se vpiše znesek DDV, ki je davčnim zavezancem obračunan po stopnji 8,5%.

·      Osnova – splošna stopnja – stolpec 13 – se vpiše znesek davčne osnove, od katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji 20%.

·      Znesek DDV splošna stopnja – stolpec 14 – se vpiše znesek, ki je davčnim zavezancem obračunan po stopnji 20%.

 

Končnim potrošnikom

·      Osnova – nižja stopnja – stolpec 15 – se vpiše znesek davčne osnove, od katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji 8,5%.

·      Znesek  DDV – nižja stopnja – stolpec 16 – se vpiše znesek DDV, ki je končnim potrošnikom obračunan po stopnji 8,5%.

·      Osnova – splošna stopnja – stolpec 17 – se vpiše znesek davčne osnove, od katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji 20%.

·      Znesek DDV – splošna stopnja – stolpec 18 – se vpiše znesek, ki je končnim potrošnikom obračunan po stopnji 20%.

 

Natisni