Vrste sredstev

Pri evidenci proračunskih postavk je obvezen vir sredstev samo P = Planirana sredstva. Lahko nastopajo tudi drugi viri sredstev kot so Rebalans, Prerazporeditev…

Natisni