Preglednica 1. nivoja - Stanje zalog - artikli

Preglednica 1. nivoja prikaza »artikel« se imenuje Stanje zalog – artikli z datumom za kateri pregledujemo podatke. Preglednica je enaka preglednici prikaza »skladišče/konto/artikel«.

Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so vsi artikli, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Količina« in »Vrednost« za prikazane podatke. Če smo pri navedbi kriterijev za želeni izpis določili »Prikaz količine nič«  , se artikli z vrednostjo stolpca »Količina« = 0, ne prikažejo. V nasprotnem primeru se prikažejo vsi artikli.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

V spodnjem delu preglednice je še gumb ta je viden samo v primeru, ko je izbrano skladišče vrednoteno po FIFO metodi. Ob aktiviranju le tega, se pokaže preglednica s prejemi, ki imajo zalogo tega artikla:

Natisni