2.1. Prisotnost po otrocih

Gumb  je aktiven samo, če uporabljamo program OST za obračun oskrbe v vrtcih (koda vrtec). Po kliku na ta gumb, se odpre okno Prisotnost za obračun.

Sedaj lahko na podlagi predlog vnesemo dejanske dneve vpisa, prisotnosti, odsotnosti, poletne rezervacije, zdravniške odsotnosti ali druge vrste rezervacije, dni SPS in dni SPS odsoten.

Program OST pri otrocih, ki imajo označeno, da imajo brezplačen vrtec (drugi otrok in sofinanciranje plačila staršev s strani MIZKS), vpiše dni SPS enako številu dni vpisa in podobno kot dni SPS odsoten enako število dni kot je vpisano v koloni odsoten. Ta dva zadnja podatka spremenimo, če otroku pripada manj dni SPS.

V primeru, da ima otrok dni SPS enake dni vpisa, potem program ne dopusti vnosa poletne rezervacije, zdravniške odsotnosti ali druge vrste rezervacije.

Prikažejo se še datum vpisa in izpisa otroka in datum izpisa starejšega otroka (če je starejši otrok na mlajšem otroku vnesen).

Z miško oziroma s tabulatorjem se premaknemo na ustrezen zapis in popravljamo število dni.

V vrsticah se pisava rdeče obarva, če je na otroku vpisan datum vpisa otroka in/ali datum vključitve in/ali izpisa ter vsaj eden od teh datumov ni v skladu z na datum opravljanja storitve od do.

V primeru, da je otrok vezan na sofinanciranje plačila staršev, lahko na otroku določite, kateri otrok je starejši otrok. V primeru, da bo podatek vnesen, potem vas bo program pri vnosu prisotnosti posameznikov v primeru, da bo starejši otrok izpisan v času pred datumom opravljanja storitve do na to opozoril z rdečo barvo pisave v vrstici.

Medmesečne spremembe in poračuni oskrbe

V primeru, da uporabljate dodatno kodo za obračun medmesečnih sprememb in poračunov oskrbe, potem v preglednici imate dodatne stolpce Datum od in Datum do, Mesec in Leto. Mesec je lahko razdeljen na dva ali več delov, datumi od do pa vam dajo informacijo, od kdaj do kdaj kakšna sprememba velja. Tudi barve pisave vam dajo hitro informacijo. Glede rdeče pisave vrstic veljajo ista pravila kot so zapisana v prejšnjem poglavju (vpis, izpis starejšega otroka…) in tu so še vrstice zapisane z:

- zeleno pisavo, če je prišlo do medmesečne spremembe - mesec je razdeljen na dva ali več delov, datumi od do pa vam dajo informacijo, od kdaj do kdaj kakšna sprememba velja.

- modro pisavo, če delamo poračun za nazaj – v tem primeru so Datumi od starejši od datuma opravljanja storitve.

Na dnu preglednice je dodana tudi Legenda:

Na dnu preglednice je tudi gumb , ki omogoča, da se za označenega otroka naredi ponovna priprava na osnovi trenutno vpisane zgodovine otroka v vrtcu. Program vas tudi opozori:

Natisni