Nov pripomoček v Osnovnih sredstvih

V kolikor ste pri kontroli registra osnovnih sredstev zaznali neskladja na količini, nabavni vrednosti ali popravku vrednosti osnovnih sredstev (npr. podvojene podatke), svetujemo, da v modulu Osnovna sredstva in drobni inventar (OSD) zaženete novi pripomoček Popravek količine, NV in PV. V vsakem primeru svetujemo zagon pripomočka pred izvedbo inventure ali obračuna amortizacije. Pred zagonom pripomočka je potrebno izdelati rezervno kopijo podatkov modula Osnovna sredstva in drobni inventar.

Pripomoček OS

 

 

 

Natisni