2019.05.000

Sociala
• Stanovalec
Po kliku na gumb NOV na formi Stanovalec-zavihek Svojci, se nam avtomatsko zapolni polje Pošta na podlagi podatka, ki ga imamo na nastavitvah - osnovni podatki. To je pošta našega doma.
• Šifrant sociale
Šifrant CDS-jev, ki se nahaja na Sociala-Šifranti-Šifranti sociale-CSD, smo posodobili skladno z reorganizacijo CSD-jev. Tokrat imajo vsi CSD-ji 3-mestne šifre.
• Poročila – Generator poročil
Odpravljena težava pri poročilu Stanovalci, kjer je javljalo napako.
Na poročilo Stanovalci v zavodu dodan podatek o oddelku.
V generator poročil je dodano novo poročilo Sobe in zasedenost. Poročilo si je potrebno oblikovati na način, da nam kar najbolj prikaže koliko je določena soba zasedena. Ker je to odvisno od posameznega zavoda kakšno poročilo mu najbolj odgovarja, je najbolje, da se za pomoč pri generiranju poročila obrnete na podporo. Spodaj je slika prikaza enega izmed primerov poročila, ki ga lahko oblikujemo.

 

Zdravstvo
• Poročila
Odpravljena težava pri izpisu poročila Obvestilo službi ZN za urejanje.

Delo
• Delovna terapija
Odpravljena težava pri izpisu storitev na poročilu, ki se nahaja na Delo-Delovna terapija-Poročila-Letno poročilo. V poročilu ni izpisalo celotnega opisa storitev.

Obračun
Dodana možnost (razširjena polja) za tuje IBAN številke.
- Pod obračun - sociala - šifranti - Banke dodan stolpec Predpona, po inštalaciji mora bit napolnjen s SI56. Če vnesemo novo tujo banko, vnesemo ustrezno predpono.
- Pod obračun - sociala - šifranti - Banke - BIC dodan stolpec Začetek TRR. Ta je obstajal že prej v programu, ampak ga ni bilo možno urejati. Vnesemo prvi dve številki na katere se začne IBAN pri neki banki. Lahko pustimo tudi prazno.
- Obračun - Dohodki in Način plačila: razširjeno polje za TRR. Pri shranjevanju (še zmeraj) opozori, da je številka TRR predolga ali pa ni slovenska, tako da opozorilo smatrajte kot brezpredmetno, če vnašate račun tuje banke.
• Obračun-Sociala
Odpravljena težava zamikanja izpisa specifikacije na položnici v kolikor je bila menjana soba ali oskrba med mesecem ali pa je bil stanovalec med mesecem sprejet na novo.
Odpravljena težava pri prenosu v FRS. Napaka oziroma opozorilo se je pojavljalo samo na nekaterih domovih.

Natisni