Poračuni občin in ministrstva

Izpis je aktiven samo v programu za vrtce z dodatno kodo za obračun medmesečnih sprememb oskrbe in poračunom oskrbe. Na voljo so trije različni izpisi: eden za pripravo podatkov za občine in dva za ministrstvo. Za vsako občino se pripravi izpis (vsaka nova občina na novi strani). Upoštevana je samo storitev poračun oskrbe.

 

Izpis je mogoče oblikovati.

 

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis doplačil oskrbnine za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna in Številka obračuna od do.

·      Od do šifre enota – v šifrantu izberemo enote, za katero bomo pripravili izpis.

·      Od do šifre skupine – omejimo izpis s skupine. Če pustimo polja prazna, se upoštevajo vse skupine.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

 

Omejimo izpis in kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se spodaj prikazano okno:

Označimo izpis in kliknemo na gumb Predogled. Če si medtem premislimo in izpisa ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Zapri in zapremo predogled izpisa.

Lahko oblikujemo tudi svoj izpis. Najprej označimo izpis, na podlagi katerega bomo oblikovali vzorec. Kliknemo na gumb Vnesi zapis. Odpre se spodaj prikazano okno:

Poimenujemo nov izpis in kliknemo na Potrdi. Vrnemo se v preglednico vzorcev izpisov. Nad preglednico izpisov je sedaj aktiven gumb . S klikom na ta gumb se odpre novo okno, v katerem lahko oblikujemo svoj izpis. Ko smo izpis oblikovali glede na naše potrebe, ga shranimo in natisnemo.

Vzorec Poračun za ministrstvo (OST_PoracunMinistrstvo.qr2) je spremenjen v skladu s spremenjenim zahtevkom na portalu MIZKŠ. Na izpis je dodan razlog spremembe (Sprememba % pl. razreda…) in v primeru, da je bo izračun odsotnosti v OST drugačen od izračuna, kot ga predpostavlja MIZKŠ, potem se prikaže na izpisu rdeč znesek. OPOZORILO: vsi, ki dobite na izpisu rdeč znesek MIZKŠ, morate podatke v excel dokument Zahtevek za poracun-v2.00 vpisati ročno, ostali lahko dobljen izpis iz Obračuna storitev shranite preko Predogleda ali Shrani samo v datoteko v pdf in uvozite na portal MIZKŠ (namesto excella oddate pdf).

Natisni