Prenos E – kompenzacije v posredno knjiženje

E-kompenzacije lahko s klikom na ikono za Prenos v DK, prenesemo v posredno knjiženje operaterja, ki je obdelavo pognal. Ta obdelava je dovoljena samo izbranim operaterjem, ki imajo v varnostne sistemu dovoljenje DK - E-kompenzacije, Gumb Prenos v DK.

Obvezen je vnos naslednjih podatkov:

Po končani obdelavi so preneseni podatki pobotanih dokumentov v posrednem knjiženju. E-kompenzacijo, ki smo jo že prenesli v posredno knjiženje, ne moremo še enkrat knjižiti (ozadje vrstice se obarva zeleno).

V posrednem knjiženju lahko uredite tudi morebitne napake in povežete terjatve z ustreznimi dokumenti.

V primeru, da želite ponovno prenesti že prenesene vknjižbe v posredno knjiženje, je potrebno paket E-kompenzacij, ki je že bil knjižen, odkleniti. Označimo vrstico in kliknemo na . Ta obdelava je dovoljena samo izbranim operaterjem, ki imajo v varnostne sistemu dovoljenje DK - E-kompenzacije, Gumb Odklepanje.

Natisni