Brisanje vet FAK-DN

Pripomoček je namenjen brisanju vez med izdanimi računi FAK in delovnimi nalogi (kolona »faktura«, ki se nahaja na vrsticah zavihka material in storitve delovnih nalogov). Namenjen je izključno uporabnikom, ki izdane račune FAK preko funkcije na izdanih računih povezujejo z izdanim materialom na delovnih nalogih.

Po izbiri pripomočka se odpre naslednje okno:

·      Leto –  vnesemo leto računov katerih veze želimo izbrisati.

·      Knjiga računa  –  vnesemo knjigo računov katerih veze želimo izbrisati.

·      Številka od do –  vnesemo (izberemo) razpon številk računov katerih veze želimo izbrisati.

 

Brisanje izvedemo preko gumba »Potrdi«. Po izvedenem brisanju nas program o tem obvesti z ustreznim obvestilom.

Natisni