Evidentiranje in vodenje podatkov o stanovalcih

Po obravnavi prošnje za sprejem in po sprejemu prosilca, le-ta pridobi šifro uporabnika in se uvrsti v evidenco stanovalcev zavoda. Evidenco vseh stanovalcev zavoda v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun vodimo v formi Sociala – Stanovalec

Evidentiranje in vodenje podatkov o stanovalcih

 

Natisni