Enostavnejši način

Delo v tem načinu sestavljanja filter izrazov je namenjeno običajnim uporabnikom, ki ne potrebujejo sestavljanja zahtevnejših izrazov.

Nov pogoj sestavimo tako, da v preglednico vpisujemo imena stolpcev preglednice, operatorje ter vrednosti, po katerih iščemo.

Pogoji posameznih vrstic se sestavijo v en kriterij tako, da se vrstice dodajajo druga k drugi  preko operatorja »AND«. To pomeni, da če bi v prvi vrstici vpisali, da iščemo vse stranke iz  »Ljubljane«, v drugi pa, da iščemo vse stranke z ulico »Cankarjeva«, bi to pomenilo, da iščemo vse stranke iz Ljubljane in iz Cankarjeve ulice.

Na oknu imamo torej razpredelnico s tremi kolonami, v katere vnašamo kriterije:

Stolpec        V ta stolpec vnesemo ali iz spustnega seznama izberemo poljubno polje, po katerem želimo filtrirati podatke. Na izbiro imamo vse kolone pripadajoče preglednice (tj. preglednice, iz katere smo odprli filter)

Operator      V ta stolpec vnesemo operator pogoja. Na izbiro imamo naslednje operatorje: =, >, <, <>, >=, =<, like, not like, is null, is not null, in, not in.

Vrednost      V zadnji stolpec vnesemo vrednost, po kateri iščemo. Vrednosti so odvisne od tipa polja, za katerega sestavljamo kriterij. In sicer:

 

Če delamo filter nad besedilnimi podatki,  vnesemo besedilo brez navednic. Prav tako se hkrati z iskanim mnizom uporablja znak za procent - %:

Če uporabimo % pred iskanim nizom ( %šola ) , bo program iskal vse nize, ki vsebujejo katerekoli znake pred iskanim nizom in hkrati ZA iskanim nizom ne vsebujejo nobenega znak (recimo 'VEČERNA ŠOLA')

Če uporabimo % pred in za  iskanim nizom ( %šola% ) , bo program vrnil vse nize, ki vsebujejo iskane znake 'šola' (recimo 'OŠ ŠOLA JANEZA NOVAKA')

Če uporabimo % za  iskanim nizom ( šola% ) , bo program vrnil vse nize, ki se začnejo z 'šola' in keteremu lahko sledijo katerikoli znaki (recimo 'ŠOLA za jesensko učenje')

Če vnesemo iskani niz BREZ uporabe procentov je bo program vrnil le zadetke, ki so ENAKI iskenemu nizu

Če sestavljamo pogoj za numeričen podatek, vpišemo številčno vrednost brez ločil za tisočice.

Če delamo filter nad podatki, ki so logičnega tipa (boolean), bo program sam dal na razpolago izbiranje vrednosti »Da« in »Ne« iz spustnega seznama.

Če delamo nad podatki datumskega tipa, lahko datum vpišemo sami ali pa si ga izberemo iz koledarčka.

 

Natisni