verzija 2017.09.004 z dne 21.07.2017

- Dnevne obdelave - Plačevanje

Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri knjiženju izpiska v primeru, ko obstajajo na izpisku plačila predhodno zapirana v SPR-ju.

Natisni