Zavarovanje dijakov na delovni praksi

Pripomoček je namenjen hitri pripravi obračuna zavarovanja dijakov na delovni praksi. Za pripomoček je potrebna aktivacijska koda in povezava na modul OST.

Povezavo na modul OST nastavimo v nastavitvah programa na zavihku Povezave.

 

Po aktivaciji pripomočka se nam odpre nastavitveno okno, kjer izberemo šifro pogodbe za katero se bodo generirale pogodbe za zavarovanje, razrede oz. skupine in ostale podatke, pomembne za generiranje pogodb.

 

 

Po potrditve pripomoček za vsakega dijaka iz izbranih skupin generira pogodbo z izbrano šifro, veljavnostjo pogodbe in datumom izplačila.

Če v nastavitvah označimo še kljukico Odpri nov obračun, bo pripomoček poleg pogodb odprl tudi nov obračun za novo nastale pogodbe. Kljukica Obracun za pogodbe bo nove pogodbe uvrstila v tako odprt nov obračun.

 

Pred zaključkom in oddajo REK obrazca se prepričamo, da so nastavitve dajatev za izbrano šifro pogodbe pravilne.

Natisni