Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

  • Omogočen uvoz osnov zaposlenih po delovnih mestih iz tekstovnih datotek.
  • Dodana kontrola pri vnosu družinskih članov na podatkih EMŠO in davčna številka.
  • OLAP analiza struktura zaposlenih
    • V analizo sta dodana podatka šifra stroškovnega nosilca in naziv stroškovnega nosilca.

Natisni