Prejem e-računov za gospodarstvo

E-račune, ki smo jih prejeli na naši banki ali na naš elektronski naslov in smo jih shranili v mapo 
računalnika, lahko uvažamo v Knjigo prejetih računov (PRAC)...

Prejem e-računov za gospodarstvo

Natisni