Stranke

Ko se v glavnem meniju postavimo na meni Šifranti (Alt + F), se nam pokažeta dva podmenija Stranke (S) in Tipi nalogov (T).

Preglednica Stranke vsebuje seznam vseh strank, ki jih bomo uporabljali pri pripravi plačilnih nalogov. Na tem mestu lahko poljubno dodajamo nove stranke, urejamo ali brišemo stare.

Več o šifrantu strank si lahko preberemo v navodilih SAOPsf.

Natisni