Negotovinska prodaja

Obdelava je namenjena vnosu negotovinskih izdaj – dobavnic. Če obstaja povezava z aplikacijo Fakturiranje, lahko posamično ali zbirno prenesemo izbrane dobavnice v račune fakturiranja. Vnos posameznih dokumentov je narejen vrstično in kot tak omogoča hitro pripravo dokumenta. Dobavnice lahko tvorimo iz predračunov TDR ali iz predračunov narejenih v aplikaciji Fakturiranje. Dobavnice, katere so že bile fakturirane, so obarvane rdeče.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

  • Leto – predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo »Ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?« Pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti tipa negotovinska prodaja.
  • Artikel – vpišemo šifro artikla, če želimo dodatno filtrirati prikazane dokumente na preglednici. Tako lahko iščemo na katerih dokumentih imamo določen artikel.
  • Serija – vpišemo šifro sarže (serije), če želimo dodatno filtrirati prikazane dokumente na preglednici. Tako lahko iščemo na katerih dokumentih imamo določen artikel neke določene serije.
  • Prikaz zbira – če je polje potrjeno þ se spodaj na preglednici sešteje stolpce zneskov. V zbir pridejo podatki, kateri so s filtri vidni na preglednici.
  • Vsi zapisi – obkljukamo, če želimo na preglednici prikaz vseh postavk brez številčne omejitve.

    

Nad preglednico so aktivne ikone »vnesi zapis« in »popravi zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih petdeset dobavnic po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje podatkov.

Ko dobavnico potrdimo, se avtomatsko poknjiži. Če imamo povezavo z MSP, se prenese na vrsto prometa, ki je vpisana v šifrantu vrst prometa v okvirčku »Izdaja MSP«. Če to ni izpolnjeno, pa se prenese na vrsto prometa, ki je vpisana v šifrantu poslovalnic v polju Vrsta prometa za izdaje MSP. Zaloga se razbremeni iz vpisanih skladišč, najprej iz prvega vpisanega skladišča (Šifra 1.skladišča v MSP) in če na tem skladišču ni dovolj zaloge, se razbremeni še iz drugega, če le-tega imamo vpisanega v šifrantu poslovalnic v polju Šifra 2.skladišča v MSP. Če ni dovolj zaloge, se vrstica informativno obarva rdeče. Tudi če ni dovolj zaloge na skladiščih MSP-ja, lahko dobavnico zaključimo, s tem da moramo narediti prejem manjkajočega blaga in potem takšno dobavnico poknjižimo tako, da jo odpremo in kliknemo »Potrdi«, da se pravilno poknjižijo zaloge. Ob potrditvi dobavnice in morebitnem manjku zaloge, se prikaže lista napake z opisom, da se določena vrstica ni knjižila v MSP. Listo napak lahko na tem mestu tudi izpišemo. Če pa imamo v nastavitvah izključeno možnost »Izdaja blaga brez zaloge«, pa v primeru povezave z MSP in nezadostne zaloge blaga se dobavnico ne da izdati in program nas vrne v vnosne vrstice. Prav tako tudi če nimamo vodenja zalog preko MSP, se zaloga kontrolira direktno iz prometa TDR in tudi v tem primeru ne moremo knjižiti v minus in program nas prav tako obvesti o nezadostni količini zaloge.

Natisni