Reverz

V primeru, ko podjetje začasno izda sredstvo v uporabo nekemu podjetju ali zaposlenemu se lahko v programu pripravi dokument o izdaji sredstva na reverz. Sredstvo torej ostane v lasti matičnega podjetja. Zaradi evidence, pri kom in koliko časa se nahaja sredstvo, se lahko na samem osnovnem sredstvu na Gumbu Reverz  ti podatki beležijo.

 

Reverz.pdf

Natisni