Referenti

Šifrant Referenti je preglednica, ki prikazuje referente, ki jih uporabljamo pri poslovanju.

Natisni