Evidenca šolanja po letih

Funkcionalnost omogoča vnos in pregled šolanja po letih. Po kliku na meni Evidenca šolanja po letih se odpre preglednica.

Natisni