Avtorski honorarji iz odvisnega razmerja

Navodilo za pripravo obračuna Avtorskega honorarja iz odvisnega razmerja

AH iz odvisnega razmerja

Natisni