E-pošiljanje računov

E-pošiljanje računov je funkcionalnost, ki omogoča pošiljanje računov v obliki pdf priponke z e-sporočilom na e-naslov plačnika.

 

 • Leto obračuna – program predlaga leto označenega obračuna
 • Številka obračuna - program predlaga številko označenega obračuna.
 • Šifra enote, Šifra skupine, Šifra otroka od do. omejimo pripravo e-sporočil po navedenih kriterijih.
 • Pošiljanje za znesek  – izvoz lahko omejimo na izvoz kjer je Znesek za plačilo različen od 0, enak 0 in vseh položnic
 • Način izplačila – izberemo Vsi (izpis vseh položnic,računov), Trajniki (izpis samo trajnikov) in UPN (izpis samo UPN). S temi izbirami lahko zmanjšamo stroške (trajnike lahko tiskamo na navaden papir, ni potreben obrazec s UPN). Že kar nekaj časa je mogoče UPN tiskati tudi drugje na način, da se pripravi datoteko s temi UPN.
 • Izloči prejemnike e-računov – v primeru, da polje obkljukamo, bodo iz tiskanja izločeni vsi, ki so na koristniku v delu Izstavitev računa označeni kot prejemniki e-računov.
 • Shranjevanje v dogodke – funkcionalnost vam omogoča shranjevanje slike izdanega računa v dogodke plačnika.
 • Nastavitve e-pošte:
  • V vednost – vpišete e-naslov, komur naj gre e-pošta v vednost 
  • Zadeva – vpišite zadevo e-sporočila.
  • Vsebina sporočila – vpišite vsebino e-sporočila.

OPOZORILO: vir http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=372

Ali lahko proračunski uporabniki pošiljajo račune v pdf obliki na elektronske naslove prejemnikov? 

Proračunski uporabnik izdajatelj lahko izdaja eRačune izključno prek enotne vstopne in izstopne točke za eRačune, ki je vzpostavljena pri UJP, skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13, v nadaljevanju ZOPSPU) in Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11 in 109/12, v nadaljevanju Pravilnik MF) ter pogoji, ki so objavljeni na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258.

Pravilnik MF v 3. členu določa, da morajo biti eRačuni podpisani z elektronskim podpisom in v obliki e-SLOG, ki je enotna standardizirana oblika eRačuna in ga je definirala Gospodarska zbornica Slovenije.  Pravilnik MF dovoljuje priloge eRačunom, ki so lahko tudi v pdf obliki, medtem ko pošiljanja oziroma prejemanja računov izključno v pdf obliki na elektronski naslov ne dovoljuje.

Navedeno pomeni, da proračunski uporabniki ne smejo pošiljati eRačunov mimo enotne vstopne in izstopne točke pri UJP npr. prek drugih ponudnikov elektronske poti, ki niso vključeni v sistem UJP, ali neposredno do fizičnih in pravnih oseb na elektronske naslove. Kršitev te prepovedi oziroma izmenjava eRačunov zunaj enotne vstopne in izstopne točke pri UJP se šteje za prekršek po četrti alineji prvega odstavka 31. člena ZOPSPU.

Natisni