Obrazec UPN

V obdelavi lahko natisnemo obrazec UPN v blagajni kateri se nahajamo za izdatek, ki ga izberemo. Tiskamo lahko en obrazec naenkrat. Na zaslonu se omejimo na eno številko dokumenta:

·      Blagajna – program avtomatsko predlaga izbrano blagajno in ne pusti spreminjanja

·      Prejemki/izdatki – program predlaga izdatki in ne pusti spremnjanja

·      Št. dokumenta od do – vpišemo številko dnevnika, za katerega želimo pripraviti oz. natisniti UPN obrazec

·      Datum od do – lahko se omejimo še dodatno na datum

 

 

 

Natisni