Dodajanje v šifrant dodatnih lastnosti

Dodajanje, popravljanje in brisanje ter tiskanje zapisov tega šifranta je običajno. Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre novo okno.

Ime lastnosti – vpišemo ime lastnosti, ki jo želimo dodati

Vrsta – izberemo vrsto lastnosti. Če želimo vpisovati besedilo, izberemo vrsto Besedilo. Če želimo lastnosti vpisovati številčne podatke, izberemo Število. Če želimo lastnosti vpisovati datumske vrednosti, izbremo Datum. Če želimo lastnosti vpisovati logične (da, ne) vrednosti, izberemo Da ali ne.

Opomba – vpišemo poljubne zaznamke.

Natisni