Verzija 2019.06.004

  • Omogočen obračun regresa za letni dopust po novi zakonodaji

Natisni