Vnos

Z  (Vnesi zapis) ali Insert aktiviramo okno Storitve.

·      Šifra enote – vnesemo enoto iz šifranta Enote.

·      Šifra obroka – vnesemo obrok iz šifranta Obroki.

·      Šifra menija – vnesemo meni iz šifranta Meniji.

·      Cena – prodajna cena za izbrani obrok in meni.

·      Uporabnik OST – samo prikaže se uporabnik OST, ki ustreza šifri enote v šifrantu Enote.

·      Šifra storitve – vnesemo storitev iz šifranta Storitve v OST, ki pomeni obrok. Vnos ni obvezen. Polje je aktivno samo, če je vzpostavljena povezava z uporabnik OST.

·      Opomba – vnesemo poljuben tekst.

S Potrdi zapišemo novo storitev.

Natisni