Izvoz v fak

Obdelava omogoča masovno pripravo faktur v modulu Fakturiranje

 

·      Datum: predlaga se od 1.1. do 31.12. leta iz Nastavitev. Vpišemo datum za katerega želimo pripraviti račune

·      Knjiga – izberemo v katero knjigo pripravi izdane račune

·      Šifra artikla splošna stopnja – izberemo artikel iz fakturiranja

·      Šifra artikla nižja stopnja – izberemo artikel iz fakturiranja

·      Datum fakture – predlaga se današnji dan. Vpišemo datum računa

·      Datum opravljanja storitve – predlaga se današnji dan. Vpišemo datum opravljanja storitve

·      Datum zapadlosti – vpišemo datum zapadlosti

Natisni