Verzija 2017.08.000 z dne 16.6.2017

  • Preglednica potnih nalogov je razširjena podatkom datum obračuna
  • Urejeno določanje statusa potnega naloga po prenosu v OPZ v primeru prenosa po vrsticah.
  • Urejen prenos v OPZ v primeru nalogov, ki so v potrjevanju (status 40).
  • Urejeno predlaganje službenega vozila v primeru nastavitve Operater=Zaposleni.
  • Dopolnjeno določanje statusa potnih nalogov, ki nimajo zneska predujma in obračuna. Potni nalogi v tem primeru namesto v status 50 takoj preidejo v status 80.

Natisni