Knjige dokumentov

Šifrant Knjige dokumentov (Alt G) je preglednica, ki prikazuje vsebino šifranta knjig dokumentov. Knjige dokumentov omogočajo več ločenih knjig računov in/ali predračunov znotraj enega fakturiranja.

Natisni