Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: obdelava postavk izpiska
   • spremenjena je izgled maske za obdelavo postavke izpiska
   • spremenjen je vrstni red podatkov na maski
   • dodana so nova polja Znesek breme, Znesek dobro in Devizni znesek breme in Devizni znesek dobro
   • v nova polja se prepiše znesek glede na vir informacije
   • vzpostavljene so kontrole na nova polja
   • gumb Preračun deviznih zneskov: dodani pogoji, s katerimi se sedaj preračun izvede na samo konkreten izpisek.
   • gumb Preračun deviznih zneskov: po potrditvi vrste tečaja in tečaja se na deviznem izpisku na vseh postavkah izvede vpis preračunanih zneskov in tečaja glede na potrjen tečaj.Preračun se izvede samo za tiste postavke, ki preračuna še nimajo

Natisni